พันธกิจวันที่ 2 ของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)
ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นแขกของสมาคมหนังสือพิมพ์สาธารณรัฐประชาชนจีน

         เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 คณะสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) จำนวน 6 คน นำโดยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ นายสมมิตร เกตุแก้ว อุปนายก 1 นางวิลาสินี เจริญสุข เลขาธิการ นายชัชวาลย์ คำไท้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายบรรณารักษ์ และนายจรัญ รุ่งมณี กรรมการที่ปรึกษา อดีตนายก สนพท. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ ฟังบรรยายสรุป และประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนในด้านวิชาชีพ กับ คณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์หนงหมินรึเป้า หรือหนังสือพิมพ์เกษตรกร ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่กลางมหานครปักกิ่ง
       เมื่อไปถึง mr.yang zhihua รองบรรณาธิการ ได้ให้การต้อนรับ นำชมกิจกรรมของหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรรม และชนบท หลังจากนั้นได้มีการบรรยายสรุปจาก หัวหน้ากองบรรณาธิการ ซึ่งเป็นสุภาพสตรี ถึงภารกิจของการนำเสนอข่าวสาร การบริหารจัดการ และการผลิต โดยมีการแลกเปลี่ยนถึงวิธีการในการบริหารจัดการของหนังสือพิมพ์ไทย และการนำคณะของ สนพท.ชมรางวัลต่างๆ ที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้รับ จากกระทรวงเกษตร และจากพรรคฯ
       หลังจากนั้นได้มีการประชุมร่วมกัน โดย mr.tang yuanjie ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์หนงหมินรึเป้า ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงที่มาของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่า มีอายุถึง 40 ปีแล้ว เป็นหนังสือพิมพ์ของรัฐบาล ที่ต้องการเสนอข่าวสารทางการเกษตร และการพัฒนาชนบท โดยมีการส่งถึงสมาชิก ที่เป็นเกษตรกร 500,000 หมู่บ้าน ตามเป้าหมายของ ประธานาธิปดี สีจิ้นผิง ที่กล่าวว่า ประเทศจีนจะประสพความสำเร็จได้ เมื่อเกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างผาสุข และชนบททุกแห่งได้รับการพัฒนาแล้วเท่านั้น หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ได้มีการพัฒนาให้มีแผนก สื่อใหม่ หรือ นิวมีเดี่ย หรือโซเชียล นั้นเอง เพราะคนส่วนหนึ่งได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อใหม่ ซึ่งขณะได้มีการปรับปรุงพัฒนาสื่อใหม่โดยใช้งบประมาณถึง 50 ล้านหยวน
       หลังจากนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายต่างได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเกษตรกรของทั้ง 2 ประเทศ และหารือถึงการร่วมมือกันในด้านการนำเสนอขาวสารทางการเกษตร โดยในอนาคต หนังสือพิมพ์หนงหมินรึเป้า จะมีการสานสัมพันธ์กับ สนพท.โดยตรง เพื่อพัฒนาการทำข่าว การดูงานในด้านการเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ
       หลังจากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึกของทั้งสองฝ่าย และหนังสือพิมพ์หนงหมินรึเป้า เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันภายในห้องอาหารของสำนักงาน โดยระหว่างรัปทานอาหาร ยังมีการสนทนา แลกเปลี่ยน ในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย-จีน ตลอดจนถึงความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา และการลงทุนร่วมกัน ในโครงการ”อิใต้ อิลู่” หรือ วันเบลท์ วันโรด และในด้านอื่นๆ
       และในช่วงบ่าย ตัวแทนของสมาคมหนังสือพิมพ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำคณะของ สนพท.ไปศึกษาดูงาน ในย่านเมืองเก่าของปักกิ่ง ที่เรียกว่า “เฉ่าฉ่าง หูถ้ง” ในย่านเฉียนเหมิน เพื่อให้ คณะของ สนพท.ได้มีความเข้าใจใน สังคมวัฒนธรรม ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดียิ่งขึ้น.

         **ข้อมูลภาพ/ข่าว : ชัชวาลย์ คำไท้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนพท. **

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว