11 ธ.ค.61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ตามโครงการประกันสังคมมอบสุข ที่อำเภอหนองสูง

         เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอหนองสูง ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่นายนิรุตต์ ศรีราม ชาวบ้านราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยเป็นลูกจ้างของบริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ทำงานในหน้าที่ควบคุมคุณภาพปลา ประสบเหตุอันตรายเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2542 ด้วยสาเหตุมีอาการปวดศรีษะอย่างรุนแรง เลือดคั่งในสมอง เป็นผลให้เป็นอัมพาตซีกซ้าย โดยได้รับเงินทุพพลภาพ อัตราเดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต ปัจจุบันได้รับเงินกรณีทุพพลภาพแล้ว จำนวน 213 งวด เป็นเงิน 511,200 บาท นอกจากนี้เมื่อมีอายุครบ 55 ปี มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวนหนึ่งอีกด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว