11 ธ.ค.61 รมต.แรงงาน ลงพื้นที่มุกดาหาร เป็นประธานพิธีลงนามใบพัดกังหันลมโครงการทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม อำเภอนิคมคำสร้อย

 

         เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ โครงการทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอำเภอนิคมคำสร้อย ประธานและคณะกรรมการ บริษัทวินชัย จำกัด ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีลงนามใบพัดกังหันลมของโครงการทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม โดยบริษัทวินชัย จำกัด และได้เยี่ยมชมผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ช่างแต่งผมสตรี และข้าราชการตำรวจ ซึ่งผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ ในการออกบริการตัดผมฟรี ให้กับนักเรียน และประชาชน
       พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า พลังงานทางเลือกทดแทนที่ได้จากพลังงานลม เป็นพลังงานที่ได้มาไม่ต้องกระทบสิ่งแวดล้อม และการจ้างงานให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ ซึ่งเป็นความโชคดีมากที่จุดนี้สามารถปรับเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ที่สำคัญคือสามารถจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานทำ และก็ผลพลอยได้คือการท่องเที่ยวในพื้นที่
       นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวว่า ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม โดยบริษัทวินชัย จำกัด ดำเนินธุรกิจไฟฟ้ากังหันลม ซึ่งตรงจุดนี้จะมีการก่อสร้างกังหันลมจำนวน 13 ต้น ขนาดการผลิตประมาณ 45 เมกะวัตต์ ซึ่งมีความสูงประมาณ 167 เมตร เป็นกังหันลมที่สูงที่สุดในเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ คุมพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยผ่านการประชาคมทุกพื้นที่ทั้ง 3 แห่งเรียบร้อยแล้ว ส่วนกังหันลม 13 ต้น คาดว่าจะสร้างเสร็จในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งก่อสร้างและจะขายไฟฟ้าได้ประมาณปลายปี 2562 ซึ่งทางอำเภอนิคมคำสร้อยได้ดำเนินขับเคลื่อนในพื้นที่โดยจะมีการก่อสร้างประตูเมืองเป็นรูปกังหันลม ขนาดความสูง 5 เมตร เพื่อแสดงให้รู้ว่าเรามีทุ่งกังหันลมที่สูงที่ในเอเชีย นอกจากนั้นก็จะสร้างเส้นทางเดินรถราง เพราะว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมโดยรถราง สร้างจะเช็คอิน สินค้าที่ระลึก ตอนนี้ทางอำเภอได้ฝึกอาชีพให้พี่น้องชาวอำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 5 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้มีอาชีพ ได้ความรู้ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย มีร้านกาแฟ ที่พักผ่อนหย่อนใจ เชื่อว่าหลังจากนี้ไปก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง และจะมีพี่น้องประชาชนจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงชาว สปป.ลาว มาท่องเที่ยวทุ่งกังหันลมในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว