13 ก.พ.61 "ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลฯ แนะหลัก เลือก หลีก ล้าง ป้องกันโรค ช่วงตรุษจีน”

         นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ตรงกับเทศกาลตรุษจีน จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนหาซื้อสัตว์ปีกมาประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า แน่นอนว่าวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ เนื้อสัตว์ จำพวก เป็ด ไก่ จะถูกใช้ในเทศกาลนี้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ควรระมัดระวัง เอาใจใส่โรคที่อาจมากับสัตว์เหล่านี้ หากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีกหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้
       ดังนั้น การที่ประชาชนจะหาซื้อสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ มาบริโภคหรือนำมาใช้เป็นเครื่องไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะต้องพึงสังเกตและพิจารณาด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำสัตว์ปีกมาชำแหละ โดยยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” 5 ประการ ดังนี้ 1.เลือกบริโภคเนื้อไก่/เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด 2.หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย 4.หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ผู้บริโภคควร เลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และ 5.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์
       นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนสำรวจตัวเองและคนรอบข้าง หากพบว่ามีอาการไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น ไอ ปวดเมื่อยร่างกาย และเคยสัมผัสสัตว์ปีก ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมแจ้งประวัติสัมผัสสัตว์ปีก หรือประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการระบาดของโรค เพื่อรับการตรวจคัดกรองและรับการรักษาที่ถูกต้อง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว