ผู้ว่าฯมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "ทำถังขยะเปียก เพิ่มมูลค่าขยะ"

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขต 11 หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "ทำถังขยะเปียก เพิ่มมูลค่าขยะ" เพื่อติดตามการดำเนินการลดปริมาณขยะต้นทางและสนับสนุนนโยบายจังหวัดสะอาด รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน คัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยให้ส่วนราชการเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ โดยวันนี้ลงพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอดอนตาล, บ้านพักนายอำเภอดอนตาล, สนง.สาธารณสุขอำเภอดอนตาล และองค์การบริหารตำบลป่าไร่ ตามลำดับ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว