พ่อเมืองมุกดาหาร นำพี่น้องประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหาร พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามที่ร่วมกันทำนุบำรุง และสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ญาติพี่น้องในครอบครัวได้มาพบปะสังสรรค์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำกิจการงานใหม่ๆ ให้ประสบความสุข ความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้น
       ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ถือเป็นวันที่ทุกคน ทุกครอบครัว จะเริ่มต้นประพฤติ ปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม โดยขอให้ทุกคนได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้เอาไว้ อีกทั้งวันนี้ ยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงอยากให้ทุกครอบครัวได้ร่วมกันรดน้ำขอพรท่าน และหากเดินทางสัญจรไปมา ขอให้มีความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ร่วมกัน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว