สนพ.มุกดาหาร จัดคลินิกช่าง "สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ" ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมโครงการคลินิกช่างพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งจุดให้บริการประชาชนก่อนการเดินทางช่วงเทศกาล ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ตามนโยบาย พล.ต.อ . อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน "สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ" และได้มีประชาชนนำรถเข้ามาบริการในวันนี้ที่จุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 10 คัน สนพ.มุกดาหารเปิดให้บริการตรวจสภาพซ่อม บำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2562 ณ จุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว