เปิดงานเดินแบบผ้าไหม และผ้าพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์

         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหาร และร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมคู่กับทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมการใส่ผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง และจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือนร้อนจากสาธารณภัยของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานและร่วมเดินแบบในงาน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว