จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจุดเทียนเดินขึ้นภู บูชาพระใหญ่ เทิดไท้องค์ราชัน

         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกัน ประกอบพิธีจุดเทียน เดินขึ้นภู บูชาพระใหญ่ เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดขึ้นในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
       โดยในเวลา 18.09 น. พระมหามงคล มงฺคลคุโน รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส นำพระสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจุดเทียน เดินขึ้นภู จากบริเวณลานจอดรถเชิงเขามโนรมย์ ไปยังบริเวณลานจอดรถภาพ 3 มิติ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานสงฆ์ นำสวดสรรเสริญ พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 9 จบ จากนั้นนำเจริญจิตตภาวนา 19 นาที เป็นเสร็จพิธี.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว