13 ก.ย. 61 ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ตรวจยึดไม้ประดู่แดง ที่กลุ่มขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อน นำมาซุกซ่อนกลางป่าละเมาะ บ้านด่านคำ

         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พันเอก บุญสิน พาดกลาง ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับรายงานจากสายว่า จะมีขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนนำมาเก็บไว้ ที่ในซอยดอนหมี บ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนได้อาศัยพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวแอบซุกซ่อนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ก่อนเตรียมลำเลียงส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้สั่งการให้ จ.ส.อ.อนุวัฒน์ พรหมพินิจ เป็นหัวหน้าชุด บูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ม.ห. , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) และกำลังเจ้าหน้าที่จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว
        จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบไม้ประดู่แดง ที่กลุ่มขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อน ได้นำมาฝังดินใว้โดยมีร่องรอยการนำรถไถมาไถกลบไม้ใว้ เพื่อปิดบังอำพราง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้จอบเสียมขุดดินที่กลบออก เบื้องต้นพบไม้ประดู่แดงแปรรูป จำนวน 3 แผ่น นอกจากนั้นบริเวณรอบๆ ในกลางป่ายังพบไม้ประดู่แดงแปรรูปอีก จำนวน 8 แผ่น ที่กองเรียงกันไว้ จากการสังเกตการณ์คาดได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะเคยเป็นสถานที่นำไม้เถื่อนมาแปรรูป ก่อนจะนำไปส่งยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ไหวตัวทันหลบหนีก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่ดังกล่าว และจากการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่มีผู้ใดแจ้งเป็นเจ้าของไม้ และไม้ไม่มีรูปรอยดวงตราตีประทับอนุญาต ของทางราชการแต่อย่างใด จึงได้ตรวจยึดไม้ประดู่แดงจำนวน 11 ท่อน คิดเป็นปริมาตร 2.36 ลบ.ม. คาดว่าจะมีมูลค่ากว่าสองแสนบาท และได้นำของกลางดังกล่าว ส่งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า