14 พ.ย. 61 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีข้าราชการ พนักงาน สมาชิกในสังกัด อาสาสมัครฝนหลวง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
       ทั้งนี้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยี ฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อน และความเสียหายเนื่องจากสภาวะภัยแล้งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทย ที่เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 63 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว