ผู้ว่าฯมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ทำถังขยะเปียกเพิ่มมูลค่าขยะ”

         เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการลดปริมาณขยะต้นทางและสนับสนุนนโยบายจังหวัดสะอาด รณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และส่งเสริมให้มีการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้ส่วนราชการเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ สถpานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งจุลินทรีย์ พด. 2 และ พด.6 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ณ ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย บ้านพักนายอำเภอนิคมคำสร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบ้านคำแฮด หมู่ที่ 4 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน 100 % รวมถึงตรวจเยี่ยมการจัดทำธนาคารขยะในพื้นที่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว