จังหวัดมุกดาหาร จัดเดินแบบผ้าไหมในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 19. 00 น. ที่เวทีกลางบริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมืองและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน โดยในงานจัดให้มีการเดินแบบจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จากทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

       นอกจากนี้ภายในงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีจากทั้ง 7 อำเภอ มหกรรมสินค้าราคาประหยัด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะการนำเอาผลงานผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง และผ้าหมักโคลนของชาวบ้านในพื้นที่ มาจำหน่ายในราคายุติธรรม การประกวดของดีจังหวัดมุกดาหาร นิทรรศการของแต่ละหน่วยงานราชการ ชม ชิม ช๊อป ของดีเมืองมุกดาหาร การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง และการเสี่ยงโชคกับสลากกาชาด จำหน่ายบัตรละ 50 บาท รางวัลใหญ่เป็นรถเก๋ง 1 คัน รถยนต์กระบะ 1 คัน พร้อมรางวัลรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หม้อหุงข้าว และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย กำหนดออกรางวัลในคืนวันที่ 15 มกราคม 2563 ส่วนประชาชนที่ต้องการร่วมทำบุญด้วยการซื้อสลากกาชาดนาวาพาโชค จำหน่ายบัตรละ 20 บาท สามารถซื้อสลากได้ที่ซุ้มกาชาดภายในงาน เพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ด้านสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว