15 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์ "คน รัก คลอง" ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ ลำน้ำห้วยกะเบียน อำเภอหนองสูง

         ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ จัดทำโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 จังหวัดมุกดาหารโดยการนำของ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเดินรณรงค์ในกิจกรรมรณรงค์ "คน รัก คลอง" ไม่ทิ้ง ไมเท ทุ่มทำความดี" พร้อมร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำน้ำห้วยกระเบียน เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลำน้ำห้วยกะเบียน บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว