จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” โดยมีคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรและประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร โดยปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2562 ดังนี้ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว