16 ธ.ค.61 ชาวบ้านเหล่าหมี และพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ร่วมใจจัดงานพิธีทำบุญวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถ
ณ วัดโพนสว่าง บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ วัดโพนสว่าง บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญวางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอุโบสถ ซึ่งเจ้าภาพหลักของงานพิธีในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรถภร สังข์ใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับคณะ โดยมีนายปราโมท ศรีมุกดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลเหล่าหมี และพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศต่างมาร่วมในงานจำนวนมาก โดยมีการประกอบพิธีสำคัญ 3 พิธี ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ และพิธียกเสาเอก ตามลำดับ ซึ่งอุโบสถหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจในทางพุทธศาสนา สืบต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว