16 พ.ย.61 รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พ.อ.บุญสิน พาดกลาง ผบ.กกล.รส.จว.ม.ห. พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.ม.ห.,กอ.รมน.ม.ห., ปลัดจังหวัด, สนง.จังหวัด, ปภ.จังหวัด, ภูธรจังหวัด, ตชด.234 , นรข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยรับฟังบรรยายสรุปของหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมบูรณาการการปฎิบัติของหน่วยความมั่นคง ร่วมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ให้หน่วยงานทุกส่วนประสานการปฏิบัติของ จนท.ระดับปฏิบัติการในทุกระดับทุกพื้นที่
       โดย พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนให้เกิดผลภายใน 3 เดือน ซึ่งยาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจะต้องได้รับการแก้ไข ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องประสานการปฏิบัติให้ถึงระดับหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว