17 ธ.ค.61 สนพ.มุกดาหาร “เปิดโครงการสัมมนาการบริการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” (E - service)

         เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนาการบริการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - service) ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับสถานประกอบกิจการ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการสู่ “Super Worker” ในยุคดิจิทัล ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว