ขนส่งมุกดาหาร จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารโรงเรียนมุกดาหาร ร่วมเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกในการขับรถที่ถูกต้องตามกฎจราจรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดความปลอดภัย เป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่นำมาสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
       นายไกรสอน แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎจราจรให้แก่นักเรียน จึงได้จัดสรรเงินให้สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมุกดาหาร จำนวน 100 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว