19 มิ.ย.60 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจ.มุกดาหาร ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจ.มุกดาหาร ทั้งนี้ ได้ให้ข้อคิดเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้าอบรมด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว