สนพ.มุกดาหาร ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ วัดศรีบัวบาน บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวพจมาลย์ สัณฑมาศ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวเกศินี ธรรมปัทม์ พนักงานธุรการ เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้นำผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) และสาขาช่างแต่งผมสตรี ให้บริการตัดผมฟรี แก่ ประชาชน นักเรียน และผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว