20 ธ.ค.61 การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอหว้านใหญ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

         เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางวิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขตหว้านใหญ่ และว่าที่ ร.ต.ปรีดา ก้องเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอหว้านใหญ่ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านชะโนด 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน นักกีฬาและนักเรียนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในอำเภอหว้านใหญ่ ได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด –ดรัมเมเยอร์-ขบวนแฟนซี ไปตามถนน ก่อนเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านชะโนด 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว