โรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน ภายใต้โครงการ “คนอีสานรักตับ” ครั้งที่ 4 ปี 2561
ตรวจไวรัสตับอักเสบบี และซีแก่ประชาชนฟรี ทั่วประเทศ

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 โรงพยาบาลมุกดาหาร นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันและกิจกรรมในการดำเนินงาน ดังนี้ โรงพยาบาลมุกดาหารร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ คนอีสานรักตับ ครั้งที่ 4 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งตับ โดยทำการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีแก่ประชาชนฟรี ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 20 ครั้ง (ตรวจเอนไซม์ตับและไวรัสตับอักเสบบี) ตรวจคัดกรองหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักสบบีและตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ปัจจุบันได้ตรวจประชาชนมาแล้วกว่า 130,000 คน นอกจากนั้นยังให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และตื่นตัวดูแลรักษาสุขภาพตับอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมุกดาหารจึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี โรงพยาบาลมุกดาหาร ปี 2561 ให้แก่ผู้ที่มีประวัติไวรัสตับอักเสบบีหรือมะเร็งตับในครอบครัว ผู้ที่มีการทำงานของตับผิดปกติหรือแพทย์สงสัยว่าเป็นตับแข็ง ผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2535 และให้คำแนะนำในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 100 คน
       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ โดยควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี และป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้โดยการฉีดวัคซีน เนื่องจากในปัจจุบันวัคซีนมีราคาถูกมาก และมีความปลอดภัยสูง.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว