จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการแก่ประชาชนตำบลน้ำเที่ยง และพื้นที่ไกล้เคียง

         เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ราษฎร์สงเคราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการออกปฏิบัติงาน จากหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมกันออกให้บริการประชาชน ในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่เคาน์เตอร์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นการออกพบปะพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน
นอกจากนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ยังได้นำสิ่งอุปโภคบริโภค เช่น ยาตำราหลวง รถจักรยาน ผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ แว่นตา และผ้าขนหนู มามอบให้กับเด็กๆ นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ยากจนอีกด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว