จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภู เชิดชูมุกดาหาร และประกาศเจตนารมณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมกับวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จัดงานจุดเทียนขึ้นภู เชิดชูมุกดาหาร และประกาศเจตนารมณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม ประจำปี 2562
       ในงานดังกล่าว ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับความเมตตาจาก พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ม) พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ) และ พระมหามงคล มฺงคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และคณะสงฆ์ในจังหวัดมุกดาหาร จากทุกอำเภอ เข้าร่วมพิธี โดยประธานฝ่ายฆราวาส นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อัยการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานอิสระ และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร กว่า 500 คน ร่วมกันจุดเทียนเดินขึ้นภู เพื่อประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม” โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้บรรลุการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดสู่ระดับคุณธรรม และคุณธรรมต้นแบบ
       กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมจุดเทียนขึ้นภู และการประกาศเจตนารมณ์จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดคุณธรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานของบุคคล องค์กร หน่วยงาน และชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่น ในรูปแบบนิทรรศการ และการแสดงสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรม การมอบเกียรติบัตรอำเภอ องค์กร ชุมชน และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ชุมชนคุณธรรม.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว