"แถลงข่าวการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562"

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (หน้าวงเวียนน้ำพุ) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พล.ต.ต.อรรคพล พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายชาญณรงค์ กาญจนกันโห ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในการแถลงข่าว
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารายได้สมทบทุน การดำเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ด้านสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ยากจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารมากขึ้น รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ยั่งยืน ในงานมีการออกร้าน การแสดงของส่วนราชการ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ การส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้านความบันเทิง ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจาก โรงงาน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในจังหวัด และการแสดงของศิลปิน นักร้องชื่อดัง สับเปลี่ยน หมุนเวียนแสดงตลอดทั้งงาน
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 นี้ จะไม่มีการจัดตักนาวากาชาด เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร และเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมอื่นทดแทนในบริเวณร้านกาชาด และภายในงานยังมีการจำหน่ายบัตรกาชาดการกุศล ราคาฉบับละ 50 บาท จำนวนกว่า 1 ล้าน 4 แสนบาท ซึ่งมีรางวัลใหญ่ เช่น รถยนต์กระบะโตโยต้า รุ่น รีโว่ รถเก๋งโตโยต้า รุ่นยาริส จักรยานยนต์ โทรทัศน์ ทองรูปพรรณ และของรางวัลอื่น ๆ อีกร้อยกว่ารางวัลให้ร่วมลุ้น เพื่อสร้างกุศลและหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ สาธารณกุศลช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ต่อไป จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว