วิทยาลัยการอาชีพฯ มุกดาหาร จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2020
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออก พร้อมเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมต่างชาติ

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Merry Christmas & Happy New Year 2020" พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู โดยทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออก เพื่อการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของต่างชาติ เพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และรู้จักวัฒนธรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างสากลทั่วโลก โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาทุกชั้นแผนก เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว