25 ธ.ค.61 อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการบูรณาการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดพร้อมด้วย นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิด โดยจัดระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 105 วัดป่าศิลาวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน
       นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ตระหนักถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารและสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 105 วัดป่าศิลาวิเวกได้จัดโครงการบูรณาการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดขึ้นเพื่อนำผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติและผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการจำแนกว่ามีความเสี่ยงในระดับสูงเข้ารับการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการฝึกสมาธิ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติได้รับการแก้ไขฟื้นฟูโดยใช้หลักธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคม โดยมุ่งเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช้หลักธรรมในการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมในหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร โดยคณะอาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 105 วัดป่าศิลาวิเวก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว