27 ม.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดมหกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี
และเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะการออกกำลังกาย เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และมหกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส ลด ละ เลิก การบริโภคปลาดิบ กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรณรงค์ สร้างกระแสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และ ลด ละ เลิกการบริโภคปลาดิบ กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้ลดลงหรือหมดไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว