องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดงานแสดงมุทิตาจิต
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของบุคลากรในสังกัด ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่นายโสมนัส ทองสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นางอภิวราภักค์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการกองคลัง, นายภูธร มิควาฬ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และนายไพรินทร์ ทองผา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
       โดยมีนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติเป็นขวัญกำลังใจแด่ผู้เกษียณ และยังเป็นการแสดงถึงความรักความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว