สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ทดสอบระบบคณะทำงาน EOC border จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทดสอบระบบคณะทำงาน EOC border จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต ปี 2562 ร่วมกับ ดร.บงสุวัน พันทะวงสา หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ 18 โรค การพัฒนาwebsite สอบสวนโรค ควบคุมโรคและการส่งต่อผู้ป่วย/ศพ ระหว่างประเทศ การทบทวน(MOU) และสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขระหว่างจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของศูนย์ EOC แผนกสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงศึกษาข้อมูล บริบทในการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ณ โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต
       ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต จำนวน 27 ท่าน การประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA)

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว