กรมธนารักษ์ เปิดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับชุมชน

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหร นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมนาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการ " เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ “ โดยมี นางสาวกัญญา ไชยพิมูล ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และประชาชนทั่วไป
       นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.มห. 217 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ตามที่ได้ทราบกันแล้วว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพในลักษณะต่างๆ และมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว