27 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร เปิดกิจกรรม "โคกหนองนาโมเดล เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา"

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงษ์เจริญ เดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เปิดกิจกรรม "โคกหนองนาโมเดล เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา" และเปิดป้ายงาน 5 ธันวาวันดินโลก ณ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว