27 ธ.ค.61 มุกดาหาร รับมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” จากมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีเด็กด้อยโอกาสเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” โดย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ด้วย มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีเด็กด้อยโอกาสเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ที่จะเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยได้ส่งมอบห้องหนังไปแล้ว 21 โรงเรียน 21 จังหวัด และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรม “ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ให้กับโรงเรียนอีก 10 โรงเรียน 10 จังหวัด รวมทั้งโรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้มอบชุดอุปกรณ์การเกษตรให้กับโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้วิชาเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมทั้งจัดของที่ระลึก อาหารกลางวัน ไอศกรีม ป๊อปคอร์น และเครื่องดื่ม มาบริการให้กับนักเรียนด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว