27 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ 2562 มุ่งลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย

 

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศูนย์บริการแขวงทางหลวงมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีพิธีปล่อยขบวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้กำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยจังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในส่วนของอำเภอทั้ง 7 อำเภอ มีการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน เป็นจุดตรวจหลัก 14 จุด ด่านชุมชน 129 จุด และจุดบริการ 12 จุด เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ขับขี่ยานพาหนะรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนัก ถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วย  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มว่า ปีใหม่นี้จังหวัดตั้งเป้าจะให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตน้อยที่สุด จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันกวดขัน เข้มงวดตรวจตราผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว