แนะนำ ปั้มน้ำมันเชลล์

บริษัท โอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 42 หมู่ 7  ถ.ชยางกูร ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร.042-661098
Fax.042-661040

            - ภายในปั้มบริการร้านค้าสะดวกซื้อ V-SHOP  เอกซเพรส

            - เคาท์เตอร์เชอร์วิส, ซุ้มกาแฟมาตรฐานโมเดิล

            - ห้องพักผ่อน-ปรีกษา-ตกลง-นัดหมายพบปะธุรกิจ

            - ใกล้สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร

            - บริการห้องน้ำสะอาด

            - สถานที่บริการจอดรถกว้างขวาง

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว