28 พ.ย.60 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคง และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ตรวจแถวและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ 1 เพื่อให้กำลังใจและให้สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
        และในเวลา 10.00 น. ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแเดนที่ 234 มุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว