28 พ.ย.60 มุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560
        ด้วย มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัด ทั้งในราชอาณาจักรไทย และที่ต่างประเทศทั่วโลก ให้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในทุกวันที่ 28 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว