จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

         จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562
       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีพระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
       ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา มีความสมัครสมานสามัคคี เกิดความสงบสุขของสังคม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว