จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62
ในการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปปรับใช้หลังจบหลักสูตร

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 จำนวน 175 คน ในโอกาสเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานภายหลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว โดยได้ร่วมรับชมวีดิทัศน์ และรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง "การค้าทันสมัย - เกษตรคุณภาพสูง" (มุกดาหารสมาร์ทซิตี้) จากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดขอนแก่น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว