29 พ.ย.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครบรอบ 40 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรอำเภอคำชะอี

 

         เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครบรอบ 40 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรอำเภอคำชะอี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎรชาวอำเภอคำชะอี ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขณะนั้นยังขึ้นกับจังหวัดนครพนม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2520 พร้อมได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรทั้งสองอำเภอ
        โดยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ทางจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคลุมพื้นที่จุดที่ ฮ.พระที่นั่งลงจอด เพื่อเป็นสัญลักษณ์สถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยภายในอาคารได้จัดแสดงภาพขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรชาวอำเภอคำชะอี เพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังได้ชื่นชม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว