29 พ.ย.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2560

         วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
        ในโอกาสนี้ ก่อนการเข้าประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์และการมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560 มอบสื่อประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2560 มอบอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 มอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด มอบหนังสือรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสานพลังประชารัฐให้แก่ บริษัท ประชารัฐสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว