30 ส.ค.61 "โค้งสุดท้ายกิจกรรม 36 ปี มุกดาหาร เน้นดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น หนุนเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง"

 

*** สรุปข่าวเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ภาพ/ข่าว โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร ***

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ข้อราชการต่างๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
       ทั้งนี้ จากปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงถึงขั้นวิกฤตทำให้น้ำล้นตลิ่ง และเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดเป็นรอบที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้สั่งการให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม และแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ในห้วงเดือนกันยายนนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า