30 ส.ค.61 นายอำเภอดอนตาล ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ไฟไหม้บ้านราษฎร บ้านนาหว้า โดยที่เพลิงได้ลุกใหม้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน 2 หลัง

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ไฟไหมบ้านราษฎร บ้านนาหว้า หมู่ 4 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง หลังแรกบ้านเลขที่ 187 หมู่ 4 บ้านนาหว้า โดยเป็นบ้านของ นายหมาย เสนาใหม่ และหลังที่ 2 บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4 บ้านนาหว้า ตำบลนาสะเม็ง บ้านของนางอรัญา อุประ โดยที่เพลิงได้ลุกใหม้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนทั้ง 2 หลัง
และในวันนี้ (31 ส.ค.61) เวลา 09.30 น. นายปราโมท ศรีมุกดา นายกองค์การบริหารเหล่าหมี พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ พี่น้องบ้านนาหว้า หมู่ 4 ตำบลนาสะเม็ง ที่ประสบเหตุบ้านไฟใหม้ เพื่อเป็นกำลังใจ และแสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุ.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า