30 ส.ค.61 มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ หลังที่ 24 ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561
และเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ หลังที่ 24 ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 และเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ในรายของ นายคำมี สุภาพันธ์ ราษฎรบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 บ้านโนนก่อ ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า