ข่าวเก่าเดือน กุมภาพันธ์  2556

 

25 ก.พ. 56 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดภูหล่มขุม มาประดิษฐาน ณ วัดป่าสวนปาล์มมโนธรรม มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 2,000 คน คลิกรายละเอียด
6 ก.พ. 56  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร ปีบริหาร 2556-2559 ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก