ข่าวเก่าเดือน เมษายน 2556

11 เม.ย.56 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร จัดประเพณีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ณ MTC คลิกรายละเอียด
9 เม.ย. 56  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เปิดงานสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
6 เม.ย. 56  สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีอุปสมบทหมู่และบูชาพญานาค คลิกรายละเอียด
2 เม.ย.56  จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2556 คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก